skip to Main Content

PROGRAM

Inklusion af fædre i Folkeskolen.

Normkritik – en vej til
mere inkluderende skole?

Hvordan bliver skolen for alle?

Kan tværfagligt samarbejde fremme børns trivsel?

Back To Top