skip to Main Content

VÆRKTØJER TIL ONLINE UNDERVISNING OG LÆRING

COVID-19 har i betydeligt omfang indvirket på vores design og implementering af uddannelsesprogrammer. En EU-rapport – “Voksenlæring og COVID-19” – konstaterede i 2020, at ikke-formelle voksenundervisningsudbydere ikke var tilstrækkeligt rustede til den digitale udfordring, og frafald blandt voksne elever steg i hele EU. Mange lærere har blandt andet manglet erfaring og pædagogisk-didaktiske metoder til at gennemføre online baseret vejledning, og mange har ikke haft erfaring med at fastholde en tæt elevkontakt i perioder, hvor direkte fremmøde har været udelukket. EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har desuden gjort gældende, at COVID-19 og overgangen til online undervisning i særlig grad har ramt udsatte elever. På denne baggrund har det transeuropæiske Aid Kit projekt til formål at opkvalificere voksenundervisere inden for online metodik og digitale kompetencer med særlig vægt på undervisning for udsatte elever. Mhtconsult er partner i perioden 2022-2024.

 

Back To Top