skip to Main Content

Treårigt EU projekt PRACTICE

mhtconsult er partner i det treårige EU projekt PRACTICE, som udvikler og tester nye pædagogisk-didaktiske tilgange, metoder og værktøjer til generel forebyggelse blandt børn og unge i skolens ældste klasser. Projektet er støttet af EU Kommissionen og gennemføres i et strategisk partnerskab mellem 6 europæiske organisationer fra Italien, Grækenland, UK, Tyskland, Østrig og DK. Målet er at opbygge et transeuropæisk undervisningsprogram for lærere ud fra CPD princippet – continuing professional development. Kritisk tænkning og normkritisk pædagogik er sammen med mangfoldighedsforståelse og interkulturelle tilgange omdrejningspunkter for udviklingsarbejdet, som herved tager sigte på at styrke børn og unges resiliens i forhold mistrivsel, manglende skolemotivation og andre risikofaktorer, der i sidste ende kan føre til voldelig radikalisering.

Back To Top