skip to Main Content

AT FORANDRE GENNEM BROBYGNING

2020-2022 er mhtconsult partner i det transeuropæiske udviklingsprojekt MultiPLUS, som overordnet har til formål at bidrage til bedre integration gennem etablering af lokale ambassadørkorps, der trænes i nye metoder til  dialogisk kommunikation og videndeling af kulturelle og samfundsmæssige erfaringer og værdier på tværs af majoritetssamfundet og minoritetsmiljøer. Projektet sigter således på at fremme ligeværdighed, anerkendelse og mangfoldighed gennem nye træningsprogrammer, der kan opkvalificere interkulturelle ambassadører til at arbejde for brobygning og forandring.

Back To Top