skip to Main Content

Future-oriented narratives for our common earth: what are the special potentials of art in the fight against climate change? How can theatre and performing arts support and renew a sustainable relationship between human and nature? It is explored by mhtconsult in collaboration with 6 other European organizations in the multi-year project: FUTURE NARRATIVES FOR PLANET EARTH, where new theatre performances and performing arts will form the artistic and creative results.

Fremtidsrettede fortællinger for vor fælles jord: hvad er kunstens særlige potentialer i klimakampen? Hvordan kan teater og performancekunst understøtte og forny et bæredygtigt forhold mellem mennesker og naturen? Det udforsker mhtconsult i samarbejde med 6 andre europæiske organisationer i det flerårige projekt:
FUTURE NARRATIVES FOR PLANET EARTH
, hvor nye teaterforestillinger og performancekunst bliver de kunstneriske og kreative resultater.

THE TRANS-EUROPEAN MULTIPLUS+ PROJECT FOR INTERCULTURAL COMMUNICATION AMBASSADORS (“MULTIPLIERS”) IS COMING TO AN END!

FROM THE END OF 2022, ALL MATERIALS CAN BE DOWNLOADED FROM THE WEBSITE: www.multiplusproject.com or from www. mhtconsult.dk:

  • A methodology presenting detailed ideas and proposals for meeting planning, communication and use of dialogic methods.
  • A collection of methodical exercises consisting of more than 60 examples of practical use of communication tools that step by step review how to work with communication, meeting management and active participant involvement in workshops, seminars etc.
  • A collection of texts with short introductions to societal topics such as citizenship, equality, freedom, democracy and role of law to be used in meetings and workshops etc.

DET TRANSEUROPÆISKE MULTIPLUS+ PROJEKT FOR INTERKULTURELLE FORMIDLINGSAMBASSADØRER NÆRMER SIG SIN SLUTNING!

FRA SLUTNINGEN AF 2022 KAN ALLE MATERIALER DOWNLOADES FRA HJEMMESIDEN: www.multiplusproject.com eller fra www. mhtconsult.dk:

  • En metodehåndbog med idéer og forslag til mødeplanlægning, formidling og brug af dialogiske metoder.
  • En materialesamling med mere end 60 forslag til formidlingsværktøjer, der skridt for skridt beskriver, hvordan man kan arbejde med formidling, mødeledelse og aktiv deltagerinddragelse på møder og seminarer mv.
  • En tekstsamling med korte introduktioner til samfundsemner som medborgerskab, ligeværdighed, frihed, demokrati og retssikkerhed til brug for møder og workshops mv.

 

AID KIT FOR AUTONOMOUS ONLINE TEACHING AND LEARNING

COVID-19 has immensely shifted how we design and implement educational programmes. A 2020 EU Report “Adult Learning & COVID-19” finds that non-formal adult learning providers were not well equipped for this transition and the learner dropout rate increased across the EU, as many teachers were not well equipped in the field of online-tutoring and not experienced in keeping regular contact with their learners in periods, where face-to-face learning was locked down. Furthermore, the EU Fundamental Rights Agency (FRA) reported that COVID-19 continues to disproportionately affect disadvantaged learners, who face greater challenges following online courses. To this background, the transeuropean Aid Kit project aims to upskill and improve digital competences of adult education trainers to create online trainings tailored to especially vulnerable learners’ needs and requirements in the period from 2022-2024, where mhtconsult is partner.

 

VÆRKTØJER TIL ONLINE UNDERVISNING OG LÆRING

COVID-19 har i betydeligt omfang indvirket på vores design og implementering af uddannelsesprogrammer. En EU-rapport – “Voksenlæring og COVID-19” – konstaterede i 2020, at ikke-formelle voksenundervisningsudbydere ikke var tilstrækkeligt rustede til den digitale udfordring, og frafald blandt voksne elever steg i hele EU. Mange lærere har blandt andet manglet erfaring og pædagogisk-didaktiske metoder til at gennemføre online baseret vejledning, og mange har ikke haft erfaring med at fastholde en tæt elevkontakt i perioder, hvor direkte fremmøde har været udelukket. EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) har desuden gjort gældende, at COVID-19 og overgangen til online undervisning i særlig grad har ramt udsatte elever. På denne baggrund har det transeuropæiske Aid Kit projekt til formål at opkvalificere voksenundervisere inden for online metodik og digitale kompetencer med særlig vægt på undervisning for udsatte elever. Mhtconsult er partner i perioden 2022-2024.

 

Back To Top