skip to Main Content

Ressourceafdækning, progressionsmåling og kompetenceudvikling er nøgleord for man-ge af vore aktiviteter. Sammen med mange forskellige offentlige, private og frivillige samarbejdsaktører har vi deltaget i forandringsprocesser og kompetenceudvikling på arbejdspladser og i lokalmiljøer. I en årrække drev vi vores eget integrations-og med-borgercenter i samarbejde med Helsingør Kommune. Centeret dannede ramme om beskæftigelsesforberedende og kompetenceafklarende aktiviteter for etniske minoritetskvinder. Centeret var endvidere samlingssted for venskabsfamilier og interkulturelle familieaktiviteter for både børn, unge og voksne i et af byens sociale boligområder. Hér udviklede vi et særlige værktøj til en lettilgængelig, overskuelig og overskuelig progres-sionsmåling.

Vi arbejder ud fra et holistisk fagligheds- og kompetencebegreb med basis i den forståelse, at alle kompetencetyper – også de sociale, kulturelle og personlige – har en faglig valør. Fagligheden kan ikke begrænses til den fagfaglige profil, men har en langt større rækkevidde, hvor sociokulturelle, personlige og helbredsmæssige ressourcer og kompetencer kan spille en afgørende rolle for den gode jobudførelse. Det stigende behov for interkulturel kommunikation i arbejdslivet er et eksempel på, hvordan professionelle inden for en lang række offentlige serviceområder har brug for at imødekomme forskelligartede forudsætninger og forventninger i en mangfoldig brugerkreds.

Vi tilbyder blandt andet:
Metoder og procesværktøjer til ressourceafklaring og progressionsmåling
Opbygning af undervisningsbaserede vejledningsprogrammer tilpasset forskellige mål-grupper

Back To Top