skip to Main Content

mhtconsult er en privatejet analyse- og udviklingsvirksomhed, som i hele sit virke har fokus på velfærdsindsatser og forebyggelse ud fra grundværdierne om ligeværdigt medborgerskab, mangfoldighed og lige muligheder i arbejdsliv og civilsamfund for både børn, unge og voksne.

Vi hører til pionererne inden for den hjemlige mangfoldighedsindsats og har udført nogle af de første danske større undersøgelser og udviklingsprojekter på området.

Værdierne og nøgleordene for vores omfattende og mangesidede indsats er inklusion og integration, antidiskrimination, ligebehandling og lige muligheder i forhold til trivsel, skolegang, uddannelse og arbejde.

Synergi mellem viden, metodeudvikling, facilitering og formidling
I alle projekter og opgaver arbejder vi ud fra princippet om at skabe sammenhæng og synergi mellem viden, metodeudvikling og sociale forandringsprocesser:

Ydelsestyper og faglige kerneområder
Med udgangspunkt I værdierne ligeværdigt medborgerskab og mangfoldighed bygger vi bro mellem analytiske viden og praktiske værktøjer inden for en lang række faglige kerneområder:

• Evalueringer, analyser og kortlægning

• Metodeudvikling og metodedokumentation

• Kursusudvikling, undervisning og procesfacilitering

• Holistisk mentorskab, vejledning, samtaleteknik og afklaringsmetodik

• Fundraising, projektudvikling og projektledelse

• Evalueringer, analyser og kortlægning

• Metodeudvikling og metodedokumentation

• Kursusudvikling, undervisning og procesfacilitering

• Holistisk mentorskab, vejledning, samtaleteknik og afklaringsmetodik

• Fundraising, projektudvikling og projektledelse

Back To Top