skip to Main Content

Vi har udarbejdet et stort antal metodekataloger og værktøjskasser til brug for undervisning, vejledning og procesforløb. Vi bruger en særlig skabelon til at beskrive både pædagogiske mål, fremgangsmåde og virkemåde i forhold til aktiviteter, metodebrug og målgrupper inden for forskellige indsatser.

Vi tilbyder blandt andet:
Afklaring af mål, fremgangsmåde og virkemåde i anvendte metoder ud fra den såkaldte ”What – Who – How – Why” beskrivelsesmetode.

Konkrete, enkle og brugsvenlige beskrivelser af metoder og værktøjer, for eksempel til undervisning og vejLedning af forskellige målgrupper.

Back To Top