skip to Main Content
Margit Helle Thomsen
Mobil:
+45 51204858

E-mail:
mht@mhtconsult.dk
www.mhtconsult.dk

Margit Helle Thomsen: partner, udviklingsdirektør og udøvende chefkonsulent i mhtconsult. Uddannet cand.mag. i samfundsfag og kulturgeografi, diplomuddannelse i hensyntagende specialundervisning, efteruddannelse EMP i ledelses- og organisationsteori samt Masterclass Psykologi. 30 års praktisk og teoretisk erfaring i forhold til beskæftigelses- og integrationsindsatsen samt kompetenceudvikling og kompetenceafklaring med hovedvægt på socialt udsatte borgere af både dansk og anden etnisk herkomst, herunder med særligt fokus på unge med psykosociale udfordringer og radikaliserede unge.

Specialiseret i inklusions- og integrationsprocesser, mangfoldigheds- og medborgerskabspolitik, interkulturel kommunikation, mentorskab, procesfacilitering, strategi- og metodeudvikling, organisatorisk videndeling og netværksdannelse, CSR og socialt entreprenørskab. Har inden for disse specialområder udført et stort antal analyser, evalueringer og udviklingsprojekter – og endvidere udviklet procesværktøjer, metodekataloger, undervisningsforløb samt vejledningsmaterialer med fokus ressourceorienteret kompetenceafklaring, undervisningsbaseret vejledning og motivationspædagogik mv. Fungerer som fundraiser og proceskonsulent/facilitator for organisationer og virksomheder omkring forandrings, -strategi- og værdiafklaringsprocesser.

Tidligere ansat på Teknologisk Institut, Center for Arbejdsliv som projektleder for det arbejdsmarkeds- og integrationspolitiske felt og leder af instituttets særlige taskforce for mangfoldighedsledelse. Tidligere censor ved CBS, fuldmægtig i Arbejdsmarkeds-nævnets/ Arbejdsmarkedsrådets sekretariat i Frederiksborg Amt med aktivering og tværgående uddannelsessamarbejde som hovedområde, forskningserfaringer fra RUC med fokus på lokalt erhvervssamarbejde og virksomheders kompetencebehov. I midtfirserne medstifter af Københavns Kvindedaghøjskole og Kursuscenter, der udbød de første helhedsorienterede afklarings- og beskæftigelsesfremmende kurser for socialt udsatte og sårbare kvinder af både dansk og nydansk herkomst i Hovedstadsområdet. I en årrække centerchef for Integrationscenter Rosen for etniske minoritetskvinder og minoritetsfamilier som led i mht’s virke.

Eksempler på nuværende og tidligere tillidsposter og medlemskaber:

Aktuelt:
Medlem af EU-netværk under CESIE, European Centre of Studies and Initiatives, anerkendt som europæisk NGO af EU-Kommissionen
Medlem af RAN, The Radicalisation Awareness Network, sektionen DERAD, under EU-Kommissionen
Medlem af Aftagerpanelet for Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, RUC

Tidligere:
Medlem af Rådgivernetværk for Masteruddannelsen i Socialt Entreprenørskab, RUC
Følgegruppemedlem og ambassadør for Marhaba, samtalelinie for psykisk sårbare borgere med nydansk baggrund
Medlem af Europarådets ekspertgruppe for interkulturel kompetence i den offentlige sektor
Medlem af Teknologirådets arbejdsgruppe for udvikling af nye integrationsmodeller
Medlem af Vinsa, det regionale virksomhedsnetværk for socialt ansvar i Storkøbenhavn
Medlem af Netværk for segregeringsprocesser på arbejdsmarkedet (køn og, etnicitet).
Medlem af netværket ”Øresundsakademiet” for ledere i Øresundsregionen.
Medlem af Akelin, Akademikere for etnisk ligestilling
Medlem af FOFU,Foreningen vedr folkeoplysning og voksenundervisning

Back To Top