skip to Main Content
Henning Schultz
Mobil:
+45 40405130

E-mail:
hs@mhtconsult.dk
www.mhtconsult.dk

Henning Schultz: partner, adm. direktør og udøvende chefkonsulent i mhtconsult. Uddannet cand.phil. i litteraturvidenskab og pædagogik fra Københavns Universitet med mere end 35 års erfaring inden for didaktik og læringsprocesser i teori og praksis.

Har beskæftiget sig med undervisning og empowerment på mange niveauer med hovedvægt på marginaliseringstruede grupper med særlig vægt på vejledning om samspilsmønstre mellem unge og deres forældre i risikofamilier, herunder muligheder og betingelser for mønsterbrud og påvirkning af bevidsthedsformer. Hertil kommer uddannelse fagbevægelsen.

Har gennemført utallige undervisningsforløb og udviklingsforsøg med målgruppetilpassede læringsformer og materialesamlinger, tværfaglige såvel som fagspecifikke.

Har endvidere gennem flere studiebesøg i udlandet etableret transnationale erfaringsnetværk med sigte blandt andet på integration af læringsformer for målgrupper med forskellig socioøkonomisk og sociokulturel baggrund.

Har desuden fungeret som foredragsholder og vejleder for linjefagsstuderende. Har herudover i en lang årrække arbejdet med organisations- og personalepolitiske problemstillinger, herunder psykisk arbejdsmiljø, opbygning af samarbejdsstrukturer på arbejdspladser samt seniorpolitik.

Har specialkompetence inden for dataindsamlingsmetoder, herunder især statistisk baseret datafangst og statistiske analysemetoder. Hertil kommer telefonenquetes, kvalitative interviewteknikker samt afholdelse af workshops og fokusgrupper.

Back To Top