skip to Main Content

Vi har mangeårig erfaring i fundraising og er specialiseret i at udarbejde ansøgninger og tilbudsgivning for kunder og samarbejdspartnere såvel som i eget regi.

Vi har mangeårig erfaring med at opbygge projektdesign ud fra ”vugge-til-grav” princippet, hvor vi styrer udviklingsprojekter fra den første idégenerering til projektformulering, implementering og systematisk målopfølgning. Vi har arbejdet med forandringsteori for at sikre en realistisk fremdrift mellem politiske mål, målgruppeforudsætninger, metoder og resultatindikatorer.

Vi tilbyder blandt andet:
Fundraising og projektdesigning rettet mod mange forskelligartede udbud og puljer i nationalt og EU-regi
Projektledelse, styring, implementering og målopfølgning

Back To Top