skip to Main Content

Vi har lang erfaring med proceskonsultation og har faciliteret organisatoriske udviklingsprocesser for at skabe fælles fodslaw om mål, værdier, strategi og metoder i samarbejdsprojekter mellem kommuner og andre aktører.

Vi afholder skræddersyede undervisningsforløb for både professionelle og borgere. Vi har bla drevet eget communitycenter for etniske minoritetsfamilier og har specialiseret os i interkulturel kommunikation og kulturmøder, organisatorisk læring og videndeling i tværfaglige indsatser, pædagogik og læringsstile mv.

Vi tilbyder blandt andet:
Procesfacilitering og procesforløb med løbende rådgivning.
Procesfacilitering i kombination med procesevaluering, hvor konkrete anbefalinger fra evalueringen udmøntes i en videre procesfacilitering.
Temaoplæg, temaværksteder og dialogdage om afgrænsede temaer.

Back To Top