skip to Main Content

Dokumentation og formidling hører til vore kernefunktioner. Vi har formidlet resultater, strategioplæg og anbefalinger til både det politiske, ledelsesmæssige og udøvende niveau hos mange myndigheder. Vi er vant til at kommunikere med forskelligartede målgrupper og trænet i politiske oplæg, præsentationer, ”pixiudgaver” og større rapporte-ringer.

Vi tilbyder blandt andet:
Løbende og afsluttende rapporteringer af analyseresultater, konklusioner og konkrete anbefalinger fra projekter og indsatser mv.
Andre rapporteringsformer som for eksempel ”pixiudgaver”, metodebeskrivelser og powerpoint-præsentationer efter konkrete behov og ønsker.

Back To Top