skip to Main Content

mhtconsult er en privatejet analyse- og udviklingsvirksomhed, som i hele sit virke har fokus på velfærdsindsatser og forebyggelse ud fra grundværdierne om ligeværdigt medborgerskab, mangfoldighed og lige muligheder i arbejdsliv og civilsamfund for både børn, unge og voksne.

Vi hører til pionererne inden for den hjemlige mangfoldighedsindsats og har udført nogle af de første landsdækkende undersøgelser og udviklingsprojekter om etnisk ligestilling og mangfoldighed i både den offentlige og private sektor i Danmark. Vi har også forestået nogle af de større hjemlige analyser og metodebeskrivelser omkring forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt unge.

Værdierne og nøgleordene for vores omfattende og mangesidede indsats er inklusion og integration, antidiskrimination, ligebehandling og lige muligheder i forhold til trivsel, skolegang, uddannelse og arbejde.

Læs mere OM OS her

Aktuelle projekter

Current projects

Back To Top