Mangfoldighed i arbejdslivet - vores værdigrundlag

mhtconsult tager i alle opgaver udgangspunkt i værdigrundlaget: mangfoldighed som mål. Vi tror på, at mangfoldighedsstrategien kan bane vejen for et velfungerende arbejdsmarked og et bedre arbejdsliv for alle.

Mangfoldighedsstrategien kan styrke det samlede kompetencegrundlag på arbejdspladserne i form af:

  • En videre rekrutteringsflade
  • En bredere ressource- og erfaringsbasis
  • En større menneskelig og faglig spændvidde
  • En mere fleksibel opgaveløsning
  • Et stærkere service- og forretningskoncept
  • Et tydeligere værdi- og målgrundlag
  • En bedre konkurrencesituation
  • En rummeligere organisation
  • En klar demokratisk profil
  • Et bedre værn mod udelukkelse og diskrimination

Desuden kan mangfoldighedsledelse danne grobund for individuelle udviklingsmuligheder og ansættelsesforhold for medarbejderne i det daglige arbejde.

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.