skip to Main Content

INNOVATION OG FORSKNING FOR REGION SJÆLLAND

Siden 2016 har mhtconsult været fast leverandør af innovations- og forskningsydelser for Region Sjælland, Data og Udviklingsstøtte. Det indbefatter både projektudvikling og projektledelse af store regionale indsatser og partnerskaber i skæringsfeltet mellem sundhed og uddannelse for unge. Projektet FAST – fra frafald til fastholdelse i erhvervsuddannelserne” har opnået markante fastholdelsesresultater med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Nye projektudviklingsinitiativer står pt i COVID-19 pandemiens tegn med fokus på forebyggelse i ikke-vestlige og socialt udsatte miljøer.

UDVIKLING I SKÆRINGSFELTET MELLEM SPROG,
KOMPETENCE OG INTEGRATION

Mhtconsult har siden starten af 00erne været fast leverandør af konsulentydelser til CLAVIS sprog & kompetence. Vi har blandt andet udviklet og faciliteret nationale og transnationale udviklings- og uddannelsesprojekter for organisationen. Hertil kommer udvikling af metodehåndbøger og sparring omkring pædagogisk-didaktiske materialer mv. Samarbejdet fortsætter i 2021.

 

Back To Top