skip to Main Content

NY UNDERSØGELSE AF SPROGLIGE UDFORDRINGER PÅ ERNÆRINGSASSISTENTUDDANNELSEN

Mhtconsult udfører 2021-22 en omfattende analyse af sproglige og andre udfordringer blandt elever på den erhvervsfaglige velfærdsuddannelse til ernæringsassistent. Undersøgelsen er bestilt af FUE, Det Faglige Udvalg for uddannelsen med baggrund i de seneste års udvikling, der har vist et bekymrende sammenfald mellem dalende tilgang, faldende gennemførelsesgrad og stigende frafald på uddannelsen. Erfaringerne tyder på, at elever med anden etnisk baggrund end dansk kan have særlige sproglige udfordringer, som truer både tilgangen til og færdiggørelsen af uddannelsen. Undersøgelsen belyser udfordringernes karakter og mulighederne for at modvirke gennem forskellige støtteforanstaltninger og sprogunderstøttende tilbud.

Back To Top