full
border
#666666
http://mhtconsult.dk/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://mhtconsult.dk/
#4c4e4f
style3
Tlf. +45 5120 4858 / +45 40405130

Referencer

Vores rekvirenter og kundekreds omfatter især offentlige myndigheder som ministerier, kommuner, regioner, arbejdsmarkedet parter, uddannelsesinstitutioner og sprogcentre, erhvervsnetværk samt NGO´er og frivillige organisationer. Hertil kommer en solid erfaring med transnationale projekter udført for EU-Kommissionen og Styrelsen for de hjemlige EU-myndigheder under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi har blandt udført opgaver for:

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold
Ankestyrelsen, Enheden for Antidiskrimination
Finansministeriet, Personalestyrelsen og statslige organisationer, fx Beredskabsstyrelsen
Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen samt jobcentre, LBR, tidligere arbejds-markedsråd og AF-regioner
Undervisningsministeriet, efteruddannelsesudvalg og FVU-råd
Erhvervsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen
Center for Socialt Ansvar samt Det Obelske Familiefond og Trygfonden
Københavns Kommune
Frederiksberg Kommune
Helsingør Kommune
Holstebro Kommune
Aarhus Kommune
Aalborg Kommune
Esbjerg Kommune
Odense Kommune
Slagelse Kommune
Fredensborg Kommune
Roskilde Kommune
Gladsaxe Kommune mfl.
Kalundborg Kommune
Varde Kommune
Albertslund Kommune
KL og Danske Regioner
Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling (SCKK)
Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer som DA, SALA, LO, 3F, KTO, DJØF, DM, GL, AIF, Partssamarbejdet inden for danske sygehuse mv.
Fagbevægelsens Videnscenter for Integration
Fagbevægelsens Kompetence Center
Akademiet for Migrationsstudier
Erhvervsuddannelsescentre, erhvervsakademier, sprogcentre og andre uddannelsesinstituti-oner
Erhvervsforeninger og erhvervsserviceorganisationer
Frivillige organisationer
De Regionale Virksomhedsnetværk
EU´s Socialfond og subprogrammer under EU´s Longlife Learning program Leonardopro-grammet samt nordiske og europæiske myndigheder.
EU, Erasmus+ programmet

paged
Loading posts...
link_magnifier
#a89fa8
off
fadeInUp
loading
#a89fa8
off

Facebook