Mellem uddannelse og udstødning”Mellem uddannelse og udstødning” er et innovationsprojekt til effektvurdering og videreudvikling af ungeindsatsen i Vestsjællands amt. Formålet har været at belyse og analysere de kvantitative og kvalitative resultater af den hidtidige ungeindsats under AF i Vestsjællands amt med sigte på at give konkrete anbefalinger til den videre organisering og forankring af indsatsen i det enstrengede system. Projektet var finansieret af RAR Vestsjælland og blev gennemført af mhtconsult. Projektet  blev afsluttet  primo december 2006.

Kontaktperson: Tine Sørensen, tlf. 49 26 49 62, ts@mhtconsult.dk

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.