FVU-en vej til at fastholde jobbetDet er en kendt sag, at mange danskere har grundlæggende læse,- skrive- og
regnevanskeligheder. OECD har skønnet, at omkring 1.5 mio. voksne danskere
læser på et niveau, som ikke matcher kravene i et vidensamfund. På denne
baggrund har FVU-rådene i Københavns amt samt Københavns og Frederiksberg
kommuner over en treårig periode gennemført et stort socialfondsprojekt med
det sigte at styrke brugen af de muligheder, der ligger i loven om
Forberedende Voksenundervisning (FVU-loven). Med projektet er der oprettet
en særlig opsøgende enhed – FVU-Team – som har støtte små og mellemstore
virksomheder i Storkøbenhavn i at oprette FVU-hold for deres kortuddannede
medarbejdere. Et stort antal virksomheder og medarbejdere har deltaget i
projektet med positive resultater. Mhtconsult har gennemført en evaluering
af projektet, der analyserer de arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske
perspektiver i den virksomhedsforankrede FVU-indsats. En af
hovedkonklusionerne lyder, at der i stigende grad vil være behov for særlige
team, som systematisk kan rådgive virksomhederne om FVU-lovens muligheder og
endvidere matche virksomheder med uddannelsesinstitutioner mv.

Download rapporten her: FVU Evalueringsrapportmhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.