Kundekreds


 • Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

 • Finansministeriet / Personalestyrelsen samt statslige myndigheder

 • Beskæftigelsesministeriet, Arbejdsmarkedsstyrelsen, jobcentre, tidl Arbejdsmarkedsråd og AF-regioner samt Øresundssekretariatet

 • Undervisningsministeriet og efteruddannelsesudvalg

 • Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Erhvervs- og Byggestyrelsen

 • Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

 • Danske Regioner, KL, Region Hovedstaden

 • Københavns Kommune, Helsingør Kommune, Rødovre Kommune, Frederiksberg Kommune, Glostrup Kommune, og en lang række øvrige kommuner

 • Arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer - DA, SALA, LO, FOA, 3F, KTO, DJØF, DM, GL, DSR, AIF, Sundhedskartellet mv.

 • Højere Læreanstalter, uddannelsesinstitutioner, sprogcentre og FVU-råd

 • Fagbevægelsens Kompetence Center og Fagbevægelsens Videnscenter for Integration

 • Center for Arbejdsfastholdelse

 • Akademiet for Migrationsstudier

 • Erhvervsforeninger og erhvervsserviceorganisationer

 • De Regionale Virksomhedsnetværk

 • EU´s Socialfond, Equal, Leonardoprogrammet, Grundtvig-programmet, EU-organisationen Public Health Executive Agency (PHEA) samt nordiske og europæiske statsmyndigheder og kommuner mv.

 • Askovhus, Sankt Lukas Stiftelsen, Red Barnet,

 • Den norske organisation Mangfold i Arbejdslivet m.fl.


 • Finansministeriet, Personalestyrelsen og statslige organisationer som Beredskabsstyrelsen
 • Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen, tidl. Arbejdsmarkedsråd og AF-regioner samt Øresundssekretariatet
 • Undervisningsministeriet og en lang række efteruddannelsesudvalg
 • Erhvervsministeriet og Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Københavns Kommune, KL og mange enkeltkommuner, tidl. Koordinationsudvalg, tidl. amter samt Danske Regioner.
 • Arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer som DA, LO, 3F, KTO, DJØF, DM, GL, AIF, SALA, Partsssamarbejdet inden for danske sygehuse mv.
 • Fagbevægelsens Videnscenter for Integration
 • Fagbevægelsens Kompetence Center
 • Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling
 • Akademiet for Migrationsstudier
 • Erhvervsuddannelsescentre og erhvervsakademier, øvrige uddannelsesinstitutioner og sprogcentre
 • Erhvervsforeninger og erhvervsserviceorganisationer
 • Frivillige organisationer
 • De Regionale Virksomhedsnetværk
 • EU´s Socialfond, Leonardoprogrammet samt nordiske og europæiske statsmyndigheder og kommuner mv.

mhtconsult ApS, Torvegade 3, 1.sal, DK-3000 Helsingør, Telefon: +45 49 26 49 24, Telefax: +45 49 26 49 64, E-mail: mht@mhtconsult.dk.