full
border
#666666
http://mhtconsult.dk/wp-content/themes/smartbox-installable/
http://mhtconsult.dk/
#4c4e4f
style3
Tlf. +45 5120 4858 / +45 40405130

Archive for the ‘NYHEDER’ Category

Set a secondary title for your blog pages.

08
jan

mhtconsult er partner i det nye EU-projekt Practice, som skal udvikle og afprøve nye metoder og værktøjer til forebyggelse af radikalisering blandt børn og unge. Projektet er støttet af EU-Kommissionen og gennemføres i et strategisk partnerskab mellem 6 europæiske organisationer. Målet for Practice projektet er at udvikle et transnationalt udviklingsprogram for undervisere ud fra CPD princippet […]

0 No comments
Read more
30
jan

mhtconsult har fornylig været partner i det EU-støttede partnerskabs- og udviklingsprojekt European Values. Ud fra en state-of-the-art tilgang har projektet til formål at udvikle et læringsmateriale for voksenundervisere og studerende i forskellige aldersgrupper. Der udvikles i projektet en lærings- og undervisningsmetodik baseret på de principperne inden for kulturel intelligens. Målet er at udvikle lærings- og […]

0 No comments
Read more
30
jan

mhtconsult gennemfører et flerårigt udviklingsarbejde for Region Sjælland, Center for Produktion, Forskning og Innovation. Målet er at udvikle og implementere nye forebyggelses- og prædiktionsmodeller, der kan styrke erhvervsskolers og kommuners muligheder for at yde en tidlig forebyggende indsats over for unge, der er i særlig risiko for uddannelsesfrafald og socioøkonomisk marginalisering på længere sigt. De […]

0 No comments
Read more
30
jan

mhtconsult faciliterer og effektevaluerer det nye integrationskoncept: ”Varig integration gennem interkulturelle ung-til-ung netværk”. Indsatsen er støttet af Socialstyrelsen og forankret i CLAVIS sprog & kompetence, som i en lang årrække har undervist etniske minoritetsunge med positive resultater. Den nye indsats skal fremme tosprogede unges integrationsproces og aktive medborgerskab gennem interkulturelle peer-baserede netværk og mentorordninger, hvor […]

0 No comments
Read more
10
feb

mhtconsult har med bevilling fra Udlændinge- og Integrationsministeriet fornylig gennemført et nyt stort udviklingsprojekt til fremme af medborgerskab i praksis. Målet har været at opbygge et større lærings- og undervisningsmateriale, der dels kan styrke den teoretiske og begrebsmæssige forståelse af medborgerskab – og dels kan bidrage med konkrete metoder, værktøjer og læringsmaterialer til undervisning og […]

0 No comments
Read more
10
feb

mhtconsult har været den europæiske bevillingshaver og koordinator for det EU-støttede projekt COCORA – Community Counteracting Radicalisation med sigte på forebyggelse af radikalisering blandt unge. Partnere fra Tyskland, Frankrig, Østrig og Italien er med i det EU-støttede projekt CoCoRa, hvor målet er at udvikle en helt ny community-baseret forebyggelsesmodel. Vi samarbejder på ligeværdigt og coproduktivt […]

0 No comments
Read more
10
feb

mhtconsult har på flere konferencer været oplægsholder om forebyggelse af radikalisering og voldelig eks-tremisme: Oplæg om ”Actions and programmes for prevention and deradicalisation in Denmark” ved en todages konference ”Countering radicalisation towards terrorism and violent extremism”, afholdt i Trier af Europäische Rechtsakademie (ERA) for dommere og jurister fra hele Europa. 2 Foredrag ved todages konfe-rencen […]

0 No comments
Read more
15
aug

mhtconsult har fra 2015-2019 gennemført en flerårig evaluering af indsatserne Dialogaktiviteter og Ungerådgivere for Københavns Kommune, kontoret for Erhverv, Integration og Ligebehandling. Evalueringen er et led i kommunens samlede indsats Stemplet til bekæmpelse af diskrimination og hadforbrydelser. Med indsatsen Dialogaktiviteter tilbyder Københavns Kommune i samarbejde med en lang række leverandører debat- og kulturarrangementer til skoler […]

0 No comments
Read more
18
feb

mhtconsult har været partner i det transnationale projekt Healthy Diversity. Det overordnede formål for projektet er at styrke den interkulturelle kapacitet i sundhedssektoren, på det institutionelle niveau såvel som på det individuelle niveau blandt sundhedsmedarbejdere. Sigtet er således at udbrede kompetencen til at møde og anerkende etnisk-kulturel forskellighed blandt både patienter og pårørende for herigennem […]

0 No comments
Read more
18
feb

mhtconsult har over en næsten fireårig periode været bevillingshaver og partner i centret ”Skridt4Skrid mod et aktivt medborgeskab” – et lokalt center for psykisk sårbare unge og yngre borgere i Helsingør kommune og tilstødende kommuner. Sigtet har været at styrke den personlige, sociale og faglige rehabilitering blandt udsatte unge og voksne borgere op til 40 år, […]

0 No comments
Read more
paged
Loading posts...
link_magnifier
#a89fa8
off
fadeInUp
loading
#a89fa8
off

Facebook